Chuyên mục: MÁY TÍNH

Máy tính là tên gọi chung cho PC (Personal Computer – Máy tính cá nhân), Desktop (Máy tính để bàn), Laptop (Máy tính xách tay) và các thiết bị tương tự.